18. nov, 2018

Forberedelser før innkjøring

Valpene lærer å stå rolig oppspent i linesettet. Tygging på nakkeline og midtline er forbudt.